దాదాపు 20 ఏళ్ల క్రితం రాష్ట్రానికి చెందిన ఒక ఎమ్మెల్యే రాసుకున్న డైరీ ఒకటి దొరికింది. అందులో ఉన్న రహస్యాలు ఏమిటో తెలుసుకోడానికి ఈ పేజీని లైక్ చేయండి.

https://www.facebook.com/mlayedukondalu/

 

 

Comments

comments